Genceli Nizamî'nin Hamse'sinde 
İskender'in Kâbe ziyareti.

Doğu, gönülün, aşkın, hayâlin vatanıdır.
Batı, aklın, tekniğin, realitenin vatanı.

Sosyoloji Notları ve Konferanslar (2013, s. 74).

Bu sözleri söyleyen Cemil Meriç İlyada'yı okumuştu. İthaka yolculuğunu ada ada, her bir tuhaf yaratığına varıncaya kadar biliyordu (ki Jurnal'de tek tek anlatır). Tristan ve İsolde'u, Romeo ve Juliet'i ezberlemişti. Bu akılda dönüp duran mesele Descartes'tan ibaret olabilir mi?

Cemil Meriç vatan mefhumunu kadim halkların dilsiz, dinsiz ve müsademesiz en geniş ufkuna irca etmiş, Doğu'yla Batı'yı Şark ve Garb zemininde okumuş ve öyle anlatmıştır. Enternasyonalist geçmişi ve düşünüşü, Doğu'nun ebediyen Şark ve Batı'nın da ebediyen Garb kalacağını kestirmesine asla mâni olmamıştır.

Tıpkı eski asırlar gibi bu asrın da en büyük meselesi Şark ve Garb arasındaki muvazene yahut adem-i muvazeneyse, Cemil Meriç Türk düşüncesinin bugünkü en şamil iklimi olmalı ve belki de Homeros'un eski Yunan'da gösterdiği tesiri bugünkü Türkiye'de göstermeliydi.

Demek bir yerde büyük bir hata yaptık.


konfüçyüs anlatıyor: 

on beş yaşındayken bütün arzum bilgelikti. 
otuzumda duruldum. kırkımda şüphelerimden arındım. 
ellimde göklerin buyruğunu işittim, atmışımda kulağım boyun eğdi. 

ancak yetmişime geldiğimdedir ki; 
kalbimin arzusunu doğruluğu çiğnemeden yerine getirebildim.

Kahraman hayvanlar gazeliben suyun süsü oldum yatağında duran suya teşneydim
yosunlar tutan suyun akmasındaki hayhuya teşneydim

susuz askerler için hayhuya bir güzergâh yazıldıysa
bir meşhed duran her sokak başındaki pusuya teşneydim

hangi ilâhın cennetiydi beni salacakları kuyu
meşhedim üzerinde bir elhamla üç kulhuya teşneydim

mev’ud fatihini bulsun da Şark hercümercini sağaltsın
varsın virdizebanı esirgesin bir ya hû'ya teşneydim

ne şirin muammaydı ferhatın teşriki mesaisinde
beni görsün ve halka bildirmesin, ben bu huya teşneydim

şimdi bu hukukun esası sorulsa zevzeklik midir
bir kaşları ebruya değil ben cürmü meşruya teşneydim

kafalardaki parlaklık gözünü uzaktan alan isyan
sen de kelsin ben de kelim, keldir upuzun saçlı her insan

ey bana insan diyen Garb yosması, insan senin babandır
taş toprak içinde ruhum yandı ben o kokuya teşneydim.

29 Ekim 2016


Batı emperyalizmine karşı Doğu topraklarında verilen 
ilk ve tek mücadelenin şerefli neticesi 
Türkiye Cumhuriyeti.

Kayı Boyunun anayurdu Anadolu bugün 
Afganistan, Hindistan, Fas, Cezayir, Tunus, Suriye, Irak, Arabistan 
ve daha onlarcasıyla aynı makus talihi paylaşmıyorsa,
halk iradesi cephelerde kendini şiddetle gösterdiği ve
bu sayede Türkiye Cumhuriyeti tesis edilebildiği içindir.

Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk ve esas ilke
İlelebet Payidar Kalmaktır.

Sahih Arz-ı Mev'ud


yüz yıldır gönüllerde yatan Şanlı Aslan;
bu namussuz haritaların üstüne çekilmiş yiğit Sancak.